Klub seniora

30Przewodniczącym Klubu Seniora jest Tadeusz Pośpiech.