Koło kobiet

34Przewodniczącą koła jest Maria Skuczyńska.