100 lat Związku Polski Towarzystw Kolarskich

Data: 8 lipca 2020, Kategoria: Aktualności , Autor: admin

27 czerwca 1920 r. z inicjatywy i w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów 1886 na warszawskich Dynasach odbył się zjazd organizacyjny Towarzystw Cyklistów z całej Polski. Podczas trzydniowych obrad, w których uczestniczyło 200 członków reprezentujących 9 organizacji, uchwalono statut i powołano ogólnopolską organizację cyklistów pod nazwą „Związek Polski Towarzystw Kolarskich”. Jego prezesem został Stanisław Blikle, ówczesny Wiceprezes WTC. Po odzyskaniu niepodległości, a więc w czasie tworzenia się nowej polskiej państwowości, działacze WTC intensywnie budowali nową tożsamość kolarską.

Już 9 kwietnia 1919 r. WTC podjęło decyzję o rozpoczęciu przygotowań do powołania ogólnopolskiej organizacji kolarskiej. 14 lipca 1919 r. w siedzibie WTC na Dynasach odbyło się spotkanie stowarzyszeń cyklistów z Warszawy, Lwowa i Krakowa inicjujące projekt utworzenia związku kolarskiego, a już w sierpniu 1919 r. na spotkaniu przedstawicieli towarzystw z 12 miast poparto powstanie związku i wybrano „Komisję 5″ do opracowania statutu. W czasie wojny z bolszewikami działalność sportowa została zastąpiona działalnością wojenną i patriotyczną – w 1920 r. cykliści z WTC w porozumieniu z władzą wojskową powołali liczący 60 cyklistów pluton kolarski. Jego celem było przenoszenie rozkazów wojskowych do walczących oddziałów, czyli utrzymanie łączności między sztabem dowództwa artylerii a oddziałami na froncie. WTC powołało także dwa plutony Czerwone-go Krzyża. Za tę działalność członkowie WTC otrzymali specjalne podziękowania „Rozkazem nr 2 Dowództwa Artylerii przy Wojskowym Gubernatorze Warszawy”. Po zakończeniu działań wojennych wznowiona została sportowa działalność Związku Polskiego Towarzystw Kolarskich przyczyniając się do osiągania wielu sukcesów na arenach krajowych i międzynarodowych.

Z tej okazji Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (1886) wydało pamiątkowy folder wraz z pocztówką.

zew_WTC_2wew_WTC_2