Zasłużeni dla WTC

Członkowie honorowi Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów

Paweł REICH
Prezes klubu Wanderer w Wiedniu, tytuł nadano na zebraniu ogólnym 29 lipca 1886 r.

Jan hr. DROHOJOWSKI
Prezes Lwowskiego Towarzystwa Cyklistów, tytuł nadano 18 kwietnia 1887 r.

Edward hr. CHRAPOWICKI
Obywatel ziemski, prezes WTC w latach 1889-1892; wiceprezes 1886-1888; tytuł nadano 2 kwietnia 1890 r.

August hr. POTOCKI
Obywatel ziemski, prezes WTC w latach 1886-1888 i 1893-1905; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 12 kwietnia 1890 r.

Aleksander GŁOWACKI
Literat i autor; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 11 maja 1894 r.

Henryk SIENKIEWICZ
Literat i autor; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 21 stycznia 1902 r.

Antoni FERTNER
Kupiec, wiceprezes WTC w roku 1891; skarbnik WTC w latach 1887-1913; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 21 stycznia 1902 r.

Bruno KAETZLER
Kupiec, wiceprezes WTC w roku 1891; skarbnik WTC w latach 1887-1901; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 21 stycznia 1902 r.

Stanisław LEPPERT
Przemysłowiec, kpt. sportowy WTC w latach: 1892-1894 i 1906-1910; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 23 maja 1908 r.

Adam ZAKRZEWSKI
Obywatel ziemski, literat, wiceprezes WTC w latach 1894-1896 i 1914; tytuł nadano 23 maja 1908 r.

Apolinary JABŁCZYŃSKI
Przemysłowiec, kpt. sportowy WTC w latach 1902-1906 i 1910-1913; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 19 lutego 1924 r.

Seweryn ks. CZETWERTYŃSKI
Obywatel ziemski, prezes WTC w latach 1906-19016; tytuł nadano 3 marca 1927 r.

Ignacy WADOWSKI
Kupiec, kpt. sportowy WTC w latach 1904-19014; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 11 maja 1929 r.

Jan Stanisław SKRODZKI
Nestor kolarstwa polskiego, wybitny zawodnik szosowy, wzór sportowca-dżentelmena; tytuł nadano na walnym zebraniu członków 8 grudnia 1946 r.

Kazimierz PAWIŃSKI
Technik Tow. Elektr., niestrudzony działacz niepospolitych zalet i zasług dla Towarzystwa, jeden z twórców PZKol; tytuł nadano 8 grudnia 1946 r.

Feliks Stanisław GOŁĘBIOWSKI
Wielce zasłużony działacz WTC i PZKol., wieloletni prezes i prezes honorowy PZKol.; tytuł nadano na walnym zgromadzeniu 8 grudnia 1946 r.

Stanisław KĘDZIERSKI
Mistrz drukarski, ze niezwykły hart ducha i doskonałą propagandę turystyki kolarskiej, którą uprawiał jeszcze czynnie mając 87 lat; tytuł nadano podczas walnego zgromadzenia 20 lutego 1966 r.

Zdzisław GĘDZIOROWSKI
Pracownik umysłowy, wielce zasłużony dla rozwoju Towarzystwa i turystyki kolarskiej, wychowawca młodzieży, prezes WTC w latach 1946-1969; tytuł nadano podczas walnego zgromadzenia 20 lutego 1966 r.

Stanisław NOWOSIELSKI
Przewodniczący Stołecznego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju WTC, za pomoc finansową dla rozwoju turystyki kolarskiej i motorowej, za życzliwą postawę przy organizacji Jubileuszu 75-lecia WTC; tytuł nadano 26 lutego 1967 r.

Stanisław EKSZTAJN
Zastępca przewodniczącego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, za wybitną pomoc w uzyskaniu lokalu klubowego i jego remont; tytuł nadano 26 lutego 1967 r.

Alina GOŁĘBIOWSKA
Żona prezesa honorowego WTC i PZKol. F. Gołębiowskiego, za czynną pomoc w pracach związanych z rozwojem kolarstwa polskiego i WTC; tytuł nadano na zebraniu ogólnym 16 marca 1969 r.

Gustaw KUCZYŃSKI
Zawodnik Dynasów, wybitny turysta kolarski i motorowy, od 1949 r. kpt. motorowy WTC, inicjator „Gremium seniorów” sportu motorowego (1958), wieloletni członek zarządu WTC; tytuł nadano na walnym zgromadzeniu 20 stycznia 1983 r.

Augustyn JAWOROWSKI
Oficer pożarnictwa, inicjator Małego Wyścigu Pokoju w Warszawie (1959), długoletni wiceprezes WTC ; tytuł nadano 20 stycznia 1983 r.

Stanisław CIEŚLAK
Działacz kolarski i turystyczny; długoletni sekretarz WTC i PZKol.; tytuł nadano 20 stycznia 1983 r.

Lech GROCHOWSKI
Wieloletni kapitan sekcji turystycznej, członek zarządu; niezwykle oddany działacz; tytuł nadano pośmiertnie w 2013 r.

Jerzy ZELMAN
Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów; Prezes makowskiego Stowarzyszenia Rowerzystów i Kolarzy; oddany działacz; pośmiertnie nadano tytuł Honorowego Członka WTC; Otrzymał Złotą Odznakę z Laurem za zasługi dla WTC.

 

Źródło:
Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów