Zarząd Klubu

Zarząd klubu

Dr hab. Jan Bestry – Prezes Zarządu

Jerzy Gajewski - Wiceprezes Zarządu

Roman Skuczyński – Wiceprezes Zarządu

Leszek Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Maria Skuczyńska - Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Świętoniowski - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Motylewski - Wiceprezes Zarządu

Józef Królak - Wiceprezes Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Jan Szczeciński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Sokołowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Łupiński - Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd koleżeński

Gerard Gajewski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Kozłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego