Zarząd Klubu

Zarząd klubu

Dr hab. Jan Bestry – Prezes Zarządu

Józef Królak – Wiceprezes Zarządu

Roman Skuczyński – Wiceprezes Zarządu

Leszek Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Motylewski – Członek Zarządu

Zygmunt Świętoniowski – Członek Zarządu

Jerzy Gajewski – Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Jan Szczeciński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Sokołowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Łupiński - Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd koleżeński

Gerard Gajewski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Kozłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Dyrekcja klubu

Halina Molka – Dyrektor klubu