Zarząd Klubu

Zarząd klubu

Dr hab. Jan Bestry – Prezes Zarządu

Jerzy Gajewski - Wiceprezes Zarządu

Leszek Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Maria Skuczyńska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Komisja rewizyjna

Jan Szczeciński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Sokołowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Łupiński - Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd koleżeński

Gerard Gajewski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Kozłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego