UCZCILIŚMY KOLEJNĄ ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

UCZCILIŚMY KOLEJNĄ ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO