Obchody 170 rocznicy urodzin Bolesława Prusa – 20 sierpnia 2017r

Data: 10 lipca 2017, Kategoria: Aktualności , Autor: admin

Członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów

powołują komitet organizacyjny obchodów 170 rocznicy

urodzin honorowego członka towarzystwa

Bolesława Prusa

oraz 130 rocznicę przejazdu przez pisarza bicyklem.

W tle obchodów będzie także zasygnalizowanie 200 rocznicy powstania roweru.

 

Komitet organizacyjny w skaldzie:

 

 • dr hab. Jan Bestry – przewodniczący
 • Jerzy Gajewski – wiceprzewodniczący
 • Leszek Zieliński – wiceprzewodniczący
 • Roman Skuczyński – wiceprzewodniczący
 • Jan Sokołowski – sekretarz
 • Maria Skuczyńska – skarbnik
 • Andrzej Kozłowski – członek
 • Krzysztof Łupiński – członek

 

Komitet upoważniony jest do stworzenia scenariusza obchodów ww rocznic.

 

 

Scenariusz ramowy oraz harmonogram minutowy

obchodów 170 rocznicy urodzin

Bolesława Prusa

20 sierpnia 2017 roku Warszawa

11.oo Zbiórka członków WTC pod pomnikiem Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu

 • założenie czapki WTC na pomniku pisarza

 • przepasanie szarfą w barwach WTC

 • wystawienie warty honorowej

 • rozstawienie tablic i obrazów
 • przygotowanie slalomu na bicyklach

12.30  Przemieszczenie całej kolumny rowerowo – pieszej do Bazyliki Świętego Krzyża

 • wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe kotyliony

13.00 Msza św. koncelebrowana w Bazylice Świętego Krzyża:

 • zorganizowana przez WTC w intencji 170 rocznicy urodzin Bolesława Prusa

 • sprawowana w intencji przygotowań do obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • 131 rocznica WTC i kolarstwa polskiego
 • złożenie tabliczki – suplementu oraz kwiatów pod tablicą (epitafium) Bolesława Prusa

14.00 Zbiórka przed Bazyliką: uformowanie kolumny paradnej:

 • Sztandar WTC

 • Bicykl Bolesława Prusa

 • Roman Skuczyński na „kamińskim”

 • Cykliści WTC

 • Bryczki

 • rowerzyści

14.2o Start kolumny na trasie

           Uroczystość pod pomnikiem Bolesława Prusa

 • złożenie wieńca w 170 rocznicę urodzin honorowego członka WTC

 • przemówienie Prezesa WTC

 • wystąpienie B. Prusa (aktor) cytaty na temat roweru uczestniczą panie w strojach z epoki

 • wystawa fotogramów

 • fotogram z księgi wpisów WTC z 1886 roku

 • scenka z Lalki – aktor

 • opowiadanie o powstaniu roweru ( 200 lat drezyny)

 • zabawa z widzami; konkursy na temat WTC i Prusa

 • slalom na małych bicyklach

16:00 Zakończenie uroczystości pod pomnikiem Bolesława Prusa

 Część nieoficjalna obchodów

Całość przedsięwzięcia przy współpracy z   DSHlogo